Skip to main content

PRIVACY

Om goede zorg te kunnen leveren leggen wij gegevens vast. De verloskundigen, assistentes en echoscopistes hebben toegang tot deze gegevens. Deze gegevens worden met beroepsgeheim en afspraken vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig bewaard.  In de folder “Zwanger!” van het RIVM staat algemene informatie over privacy voor vrouwen die zwanger zijn en hun partners. Je krijgt deze folder per mail van ons en de folder zit ook in jouw eigen dossier. Mocht je vinden dat er niet juist met jouw gegevens wordt omgegaan kun je daarover een klacht bij ons indienen. 

 

KLACHTENREGELING 

Alle verloskundigen van Verloskundig Centrum Noord-Holland Noord staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Verloskundigen van de KNOV, onze beroepsgroep. Onze verloskundig-echoscopistes en echoscopistes staan daarnaast ook ingeschreven in het Beroepsregister Echoscopisten (BEN). Wij volgen regelmatig congressen, bijscholingen en trainingen. In de praktijk hebben wij zeer frequent onderling overleg met elkaar, zowel bij dienstoverdracht als in ons praktijkoverleg. Ook met de ziekenhuizen waar we mee samenwerken hebben we regelmatig overleg om jullie zo de best passende zorg te bieden. 

Wij streven er naar iedereen hoogwaardige kwaliteit van zorg te geven. Wij hopen oprecht dat je tevreden bent over de zorg die je hebt ontvangen. 

Mocht er ergens in de periode rondom zwangerschap, geboorte, kraamperiode iets niet naar wens verlopen, dan horen we dit graag van je. Wij kunnen hier van leren en met jullie kijken naar een oplossing. 

Als dit onvoldoende is, of als je het gesprek met ons om wat voor reden niet aan kunt gaan, dan verwijzen we je naar de volgende website: www. klachtverloskunde.nl

Onze praktijk is aangesloten bij een onafhankelijk klachtenfunctionaris van CBKZ, Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg.

Menu
Menu
Menu