Baby op komst?
Klik hier om te zien wat de zorgverzekering vergoedt

Bedverhogers
Vanaf 37 weken vinden we het belangrijk dat je je bed verhoogd tot circa 70-80 cm. Dit kan door middel van bedverhogers (klossen), die je bij de thuiszorgwinkel kunt lenen. Wanneer je bed niet verhoogd kan worden, kun je ook bijvoorbeeld een logeerbed verhogen. De hoogte van je bed is belangrijk voor de verloskundige bij het begeleiden van je bevalling en met name voor de kraamverzorgende die op dat bed assisteert bij voeding van het kindje en controles bij jou als kraamvrouw doet.

Erkenning
Als je niet getrouwd bent of geregistreerd partner bent, is het belangrijk om na te denken over het erkennen van de zwangerschap. Je regelt dit samen met je partner op het gemeentehuis. Je maakt hierbij ook een keuze in de achternaam van jullie kindje. Door de erkenning krijgt de partner niet automatisch het gezag (wettelijke vertegenwoordiging). Dit moet je na de geboorte regelen door middel van een “verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige”. Erkenning moet bij elke volgende zwangerschap opnieuw geregeld worden.

Kraampakket
Als je een aanvullende zorgverzekering hebt, ontvang je meestal een kraampakket van je zorgverzekeraar. Dit pakket gebruik je grotendeels als je thuis gaat bevallen, maar er zitten ook benodigdheden in voor na de bevalling. Dit pakket hoef je niet mee te nemen naar het ziekenhuis. Wij hebben een lijstje met de inhoud van het kraampakket voor je en overige benodigdheden voor de bevalling.

Kraamzorg
Kraamzorg regel je al vroeg in de zwangerschap, voor de 15e week. Het is handig om contact op te nemen met zorgverzekeraar en aan te geven dat je kraamzorg wil aanvragen. Er zijn meerdere kraamzorgbureaus in Noord-Holland, die door vrijwel iedere zorgverzekeraar worden vergoed. Er zijn folders op de praktijk aanwezig over de verschillende bureaus.

Zwangerschapsverklaring
Bijna iedere werkgever vraagt om een zwangerschapsverklaring in verband met het zwangerschapsverlof. Wij kunnen dit op het spreekuur gemakkelijk voor je regelen. Je mag ook altijd bij de assistente om een zwangerschapsverklaring vragen.

Bevalplan
Als je het prettig vindt, kun je een geboorteplan maken. In een geboorteplan beschrijf je jouw wensen rondom de bevalling. Het is bedoeld voor jezelf, je partner, je verloskundige of andere zorgverleners. Door het geboorteplan laat je zien wat voor jou belangrijk is. Degene die je bevalling begeleidt kan hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Voor meer informatie: http://www.deverloskundige.nl/bevalling/tekstpagina/30/geboorteplan/

Zwangerschapsverlof; waar heb je recht op?
http://www.consumentenbond.nl/test/baby-kind/zwangerschapsverlof/