Skip to main content

Naar aanleiding van de nieuwe aanbevelingen van het Outbreak Management Team en de maatregelen zoals die op de persconferentie van 21 april zijn besproken is onze beroepsgroep ook aan de slag gegaan om te kijken welke corona maatregelen aangepast kunnen worden zodat de zorg weer beter kan aansluiten aan de behoeftes.

Wat duidelijk moet zijn is dat we slechts met kleine stapjes vooruit kunnen gaan. Er zijn landelijk grote zorgen dat we een tweede piek gaan krijgen als we nu alweer terug naar het normale zouden gaan. Hier moeten we met zijn allen voor waken, vandaar dat lang niet alle maatregelen nu teruggedraaid kunnen worden. Maar we zijn wel een stapje dichterbij gekomen.

Wat verandert er concreet:

  • Er wordt weer een echo aangeboden bij 7 – 8 weken zwangerschap om te zien of de foetus hartactie heeft en of hij zich op de goede plaats ontwikkelt (in de baarmoeder en niet daarbuiten).
  • De intake en ook de counseling (het voorlichtingsgesprek) voor de NIPT en 20 weken echo zijn nog wel telefonisch. Je krijgt via de mail en op papier de beschikking over het foldermateriaal wat daarover beschikbaar is.
  • De afgelopen tijd hebben we jullie vóór een controleafspraak altijd gebeld, om zo de tijd die je op de praktijk bent zo kort mogelijk te maken. Dat verandert nu weer. De geplande controletijd is weer als altijd en we bespreken alle vragen en klachten dus weer op de praktijk. Wel proberen we dan de 1 ½ meter afstand zo goed mogelijk te waarborgen en houden we de hygiënemaatregelen goed in het oog.
  • Mogelijk zullen sommige van jullie nog wel gebeld worden om de afspraak iets te verplaatsen, om geen volle wachtkamer te krijgen.
  • Er zijn nog 2 telefonische controles (zonder controles op de praktijk) bij 22-24 weken en rond 32-33 weken zwangerschap.
  • Helaas: alle controles, dus ook de echo’s, intakes en uitgebreide gesprekken, zijn nog steeds zónder partner en zonder andere kinderen. We verwachten je dus in alle gevallen alleen op de praktijk.
  • En helaas zijn er nog geen pretecho’s mogelijk. De laatste twee punten vinden we allemaal moeilijk, want we realiseren ons heel goed hoe spannend deze tijd voor jullie samen zal zijn. De Taskforces van de Verloskundigen en gynaecologen denken echter dat het echt te vroeg is om weer meerdere mensen toe te laten tot deze onderzoeken en niet medisch-noodzakelijk contactmomenten in te plannen.

Voor de bevallingen verandert er in deze regio niets. Wij komen bij je thuis, gaan samen met je naar het ziekenhuis indien nodig of gewenst. Je partner of een andere dierbare mag natuurlijk mee, maar niet meer dan één persoon. Als je corona klachten hebt of positief op corona getest, verwachten we van je dat je ons dat zo snel mogelijk mededeelt. In principe ziek je dit thuis uit en proberen we alle consulten uit te stellen tot je geen klachten meer hebt. De onderzoeken tot nu toe wijzen er nog steeds op dat corona in de zwangerschap niet anders verloopt dan buiten de zwangerschap en de risico’s voor de baby blijken tot nu toe miniem. Mocht een controle thuis nodig zijn, of ga je bevallen en je bent verdacht of positief getest, dan zullen wij zorgen voor alle noodzakelijke beschermingsmiddelen en geheel beschermd jouw bevalling begeleiden.

Verder gaan we vanaf nu ook weer één huisbezoek in de kraamtijd doen per gezin. De andere visites doen we, zoals we de afgelopen tijd ook gedaan hebben telefonisch. Mocht er een reden zijn om thuis te komen doen we dat uiteraard wel.

Het blijft heel belangrijk dat jullie in alle gevallen contact opnemen als je vragen of klachten hebt. Wacht niet af (omdat het weekend is, of omdat er toevallig geen spreekuur is) maar bel áltijd met de dienstdoende verloskundige.

Tot zover de aanpassingen in de verloskundige zorg. We hopen opnieuw op jullie begrip en hopen dat de zwangerschap verder goed blijft verlopen en we je spoedig weer op onze eigen vertrouwde manier kunnen gaan begeleiden.

 

Menu
Menu
Menu