Skip to main content
Vorige week hebben wij verschillende versoepelingen van de corona-maatregelen aangekondigd. Deze versoepelingen waren tot stand gekomen na goed overleg met alle ketenpartners.
Helaas moeten wij nu toch melden dat enkele maatregelen weer iets zijn aangescherpt.
  1. Bij een thuis bevalling mag naast de partner één extra persoon aanwezig zijn, mits 1,5 meter afstand gewaarborgd kan blijven. Dit is onveranderd.
  2. Bij een bevalling in het ziekenhuis (op medische indicatie of poliklinisch is alleen de partner (of één andere naaste) toegestaan. Dit omdat 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden op de verloskamers.
  3. In alle ziekenhuizen in de regio (NWZ-Den Helder, NWZ-Alkmaar en het Dijklander Ziekenhuis) zijn partners tijdens de termijnecho en de 20-weken echo welkom. Maar niet bij alle andere reguliere zwangerschapscontroles, ook dit omdat 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden in de wachtruimte. (Indien er verwacht wordt dat er moeilijke onderwerpen besproken worden mag de partner wel mee. Dit zal altijd van te voren besproken worden met jullie.)
  4. Bij ons in de praktijk merken we dat jullie mee blijven denken en vaak alleen komen. Maar ook wij willen jullie vragen om je partner liefst alleen mee te nemen naar de echo’s/ controles waarbij bijvoorbeeld de informatie wordt gegeven over de bevalling. Dit om het aantal contacten te beperken en de afstand in de wachtkamer te waarborgen.
Mocht je vragen/ wensen hebben buiten de ”voor nu” standaard aangeboden zorg, bespreek dit dan met ons. Dan kunnen we samen kijken wat er mogelijk is. Bedankt voor jullie begrip.
Menu
Menu
Menu