Category

Geen categorie

Corona nieuwsbrief 10

Door | Geen categorie | No Comments

Wat fijn dat de zorg steeds meer ‘normaal’ aangeboden kan worden. Veel stellen hebben weer samen kunnen genieten van de medische echo’s en van pretecho’s en dat levert blije mensen op!

Nu het in heel Nederland de goede kant op lijkt te gaan en er meer verruimingen in verschillende sectoren zijn aangekondigd, heeft ook onze beroepsgroep de zorgverlening weer geëvalueerd.

Uit het advies van de KNOV is per 15 juni nog één verruiming gekomen, die bij ons van toepassing is;

 • De reguliere kraambedcontroles mogen weer fysiek plaatsvinden bij gezinnen waar geen coronabesmetting/verdachte is. Dit betekent over het algemeen om de dag een huisbezoek tot ruim één week na de bevalling.

Wel raadt de KNOV ons aan om per gezin een afweging te maken over welke zorg noodzakelijk is per gezin. (Beeld)bellen blijft soms een goede optie om huisbezoeken te vervangen. Dit kan als het goed gaat in jullie gezin en het zorgt natuurlijk nog altijd voor minder momenten waarop besmetting over en weer kan plaatsvinden. Wij hopen daarom in goed overleg met jullie de zorg in de kraamtijd zo passend mogelijk af te stemmen.

Naast deze nieuwe verruiming per 15 juni, willen wij jullie nogmaals attenderen op de huidige regels, die van kracht zullen blijven.

Spreekuur;

 • Bij binnenkomst in de spreekkamer vragen wij jullie om je handen te wassen en we schudden geen handen.
 • Wij zullen onze handen na ieder lichamelijk contact desinfecteren.
 • De praktijkruimtes worden nog steeds extra gedesinfecteerd en schoongemaakt.
 • Tijdens het spreekuur proberen wij tijdens de gesprekken zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Bij het lichamelijk onderzoek/ bloeddrukmeten zal dat kortdurend niet mogelijk zijn.
 • Partners kunnen mee naar consulten bij ons in de praktijk. Zeker bij (pret)echo’s is hij/zij van harte welkom. Voor alle andere consulten vragen we jullie na te denken over de noodzaak, aangezien dit wel zorgt voor een vollere wachtkamer en meer contacten voor de verloskundigen.
 • Kinderen kunnen helaas nog niet mee naar het spreekuur.
 • Ook vragen we jullie op tijd te komen, zodat de verloskundige niet uitloopt, doordat ze op jullie moet wachten. Maar ook om niet veel te vroeg te komen, want dit weer leidt tot een volle wachtruimte.
 • In het ziekenhuis is je partner alleen welkom bij de echo’s i.v.m. de beperkte wachtruimte.

Bevalling;

 • Bij een thuisbevalling kan 1 extra persoon aanwezig zijn naast je partner indien gewenst.
 • Bij een bevalling in het ziekenhuis, medisch en poliklinisch kan helaas alleen de partner of een andere dierbare mee met de zwangere om haar te steunen. Omdat anders de 1,5 meter niet te waarborgen is in de verloskamers.

Kraamtijd;

 • Tot 15 juni: 1 huisbezoek per gezin. Tenzij medisch meer noodzakelijk is. Verder gaan de controles telefonisch.
 • Vanaf 15 juni: per gezin zullen we afstemmen wanneer er een huisbezoek gewenst is en hoe vaak. Daarnaast zullen we de gebruikelijke contactmomenten telefonisch houden.

Over het algemeen;

 • We vragen jullie alert te zijn op gezondheidsklachten voor zowel onze als jullie eigen gezondheid. Bij klachten vragen we jullie het bij ons te melden en niet naar de praktijk te komen.

Corona nieuwsbrief 9

Door | Geen categorie | No Comments
Vorige week hebben wij verschillende versoepelingen van de corona-maatregelen aangekondigd. Deze versoepelingen waren tot stand gekomen na goed overleg met alle ketenpartners.
Helaas moeten wij nu toch melden dat enkele maatregelen weer iets zijn aangescherpt.
 1. Bij een thuis bevalling mag naast de partner één extra persoon aanwezig zijn, mits 1,5 meter afstand gewaarborgd kan blijven. Dit is onveranderd.
 2. Bij een bevalling in het ziekenhuis (op medische indicatie of poliklinisch is alleen de partner (of één andere naaste) toegestaan. Dit omdat 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden op de verloskamers.
 3. In alle ziekenhuizen in de regio (NWZ-Den Helder, NWZ-Alkmaar en het Dijklander Ziekenhuis) zijn partners tijdens de termijnecho en de 20-weken echo welkom. Maar niet bij alle andere reguliere zwangerschapscontroles, ook dit omdat 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden in de wachtruimte. (Indien er verwacht wordt dat er moeilijke onderwerpen besproken worden mag de partner wel mee. Dit zal altijd van te voren besproken worden met jullie.)
 4. Bij ons in de praktijk merken we dat jullie mee blijven denken en vaak alleen komen. Maar ook wij willen jullie vragen om je partner liefst alleen mee te nemen naar de echo’s/ controles waarbij bijvoorbeeld de informatie wordt gegeven over de bevalling. Dit om het aantal contacten te beperken en de afstand in de wachtkamer te waarborgen.
Mocht je vragen/ wensen hebben buiten de ”voor nu” standaard aangeboden zorg, bespreek dit dan met ons. Dan kunnen we samen kijken wat er mogelijk is. Bedankt voor jullie begrip.

Corona nieuwsbrief 8

Door | Geen categorie | No Comments

Op 6 mei jl. zijn door premier Rutte versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. De beroepsgroepen van de verloskundigen, gynaecologen en echoscopisten, evenals ons regionale overleg zijn gaan kijken waar we deze versoepelingen in ons werk kunnen doorvoeren. En vandaag kunnen we jullie eindelijk op de hoogte stellen.

We zijn dan ook ontzettend blij jullie te kunnen melden dat vanaf maandag 11 mei er weer meer ruimte is om als zwangere samen met je partner de zwangerschap te beleven! Je partner mag weer mee naar de controles en naar de echo’s en we zullen weer starten met het maken van pretecho’s. Aanstaande grootouders en kinderen  zijn helaas nog niet welkom op de praktijk. Ook kan er één extra iemand mee naar de bevalling naast je partner, als jullie dit wensen. We noemen hier bijvoorbeeld een doula, een moeder of zus, een geboortefotograaf of een verloskundige in opleiding.

Er blijft nadrukkelijk gelden dat wij en jullie bepaalde hygiënische maatregelen in acht moeten nemen en dat we samen, waar mogelijk proberen 1,5 meter afstand te houden. Wij desinfecteren nog steeds regelmatig onze spullen, wassen regelmatig handen en schudden geen handen. Op het spreekuur blijft gelden dat we jullie vragen in de spreekkamer je handen te wassen. Aan jullie vragen we waar mogelijk op afstand van ons te blijven en in de wachtkamer ook 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Verder blijven we jullie vragen met milde gezondheidsklachten die op het COVID-19 virus kunnen wijzen, telefonisch contact te zoeken voorafgaand aan je afspraak. Bij een afspraak op de praktijk of bij een echo moeten zowel jij als je partner 48 uur vrij zijn van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en koorts.

Nog even wat zaken op een rijtje:

 1. Partner kan mee naar consulten, zowel in de verloskundige praktijk als in het ziekenhuis. Er wordt hier wel terughoudendheid bij gevraagd. In de ziekenhuizen NWZ Den Helder en Alkmaar is het qua ruimte in de wachtkamer niet mogelijk om iedereen samen te ontvangen.
 2. Partner kan weer mee naar alle echo’s.
 3. Er kan 1 extra iemand mee naast de partner bij de bevalling, indien dit gewenst is door de zwangere, ook als je in het ziekenhuis gaat bevallen.
 4. We gaan weer pretecho’s maken. Je bent dus weer welkom voor een geslachtsbepalende echo of een 3D echo.
 5. We vragen jullie alert te zijn op gezondheidsklachten voor zowel onze als jullie eigen gezondheid en dit bij ons te melden.
 6. In de kraamweek komen we minimaal één keer langs op huisbezoek.  We zullen niet meer alles telefonisch doen. We kijken er naar uit jullie en jullie kindje te mogen ontmoeten.

We proberen met z’n allen gezond te blijven en wensen jullie opnieuw een goede zwangerschap toe!

Corona nieuwsbrief 7

Door | Geen categorie | No Comments

Naar aanleiding van de nieuwe aanbevelingen van het Outbreak Management Team en de maatregelen zoals die op de persconferentie van 21 april zijn besproken is onze beroepsgroep ook aan de slag gegaan om te kijken welke corona maatregelen aangepast kunnen worden zodat de zorg weer beter kan aansluiten aan de behoeftes.

Wat duidelijk moet zijn is dat we slechts met kleine stapjes vooruit kunnen gaan. Er zijn landelijk grote zorgen dat we een tweede piek gaan krijgen als we nu alweer terug naar het normale zouden gaan. Hier moeten we met zijn allen voor waken, vandaar dat lang niet alle maatregelen nu teruggedraaid kunnen worden. Maar we zijn wel een stapje dichterbij gekomen.

Wat verandert er concreet:

 • Er wordt weer een echo aangeboden bij 7 – 8 weken zwangerschap om te zien of de foetus hartactie heeft en of hij zich op de goede plaats ontwikkelt (in de baarmoeder en niet daarbuiten).
 • De intake en ook de counseling (het voorlichtingsgesprek) voor de NIPT en 20 weken echo zijn nog wel telefonisch. Je krijgt via de mail en op papier de beschikking over het foldermateriaal wat daarover beschikbaar is.
 • De afgelopen tijd hebben we jullie vóór een controleafspraak altijd gebeld, om zo de tijd die je op de praktijk bent zo kort mogelijk te maken. Dat verandert nu weer. De geplande controletijd is weer als altijd en we bespreken alle vragen en klachten dus weer op de praktijk. Wel proberen we dan de 1 ½ meter afstand zo goed mogelijk te waarborgen en houden we de hygiënemaatregelen goed in het oog.
 • Mogelijk zullen sommige van jullie nog wel gebeld worden om de afspraak iets te verplaatsen, om geen volle wachtkamer te krijgen.
 • Er zijn nog 2 telefonische controles (zonder controles op de praktijk) bij 22-24 weken en rond 32-33 weken zwangerschap.
 • Helaas: alle controles, dus ook de echo’s, intakes en uitgebreide gesprekken, zijn nog steeds zónder partner en zonder andere kinderen. We verwachten je dus in alle gevallen alleen op de praktijk.
 • En helaas zijn er nog geen pretecho’s mogelijk. De laatste twee punten vinden we allemaal moeilijk, want we realiseren ons heel goed hoe spannend deze tijd voor jullie samen zal zijn. De Taskforces van de Verloskundigen en gynaecologen denken echter dat het echt te vroeg is om weer meerdere mensen toe te laten tot deze onderzoeken en niet medisch-noodzakelijk contactmomenten in te plannen.

Voor de bevallingen verandert er in deze regio niets. Wij komen bij je thuis, gaan samen met je naar het ziekenhuis indien nodig of gewenst. Je partner of een andere dierbare mag natuurlijk mee, maar niet meer dan één persoon. Als je corona klachten hebt of positief op corona getest, verwachten we van je dat je ons dat zo snel mogelijk mededeelt. In principe ziek je dit thuis uit en proberen we alle consulten uit te stellen tot je geen klachten meer hebt. De onderzoeken tot nu toe wijzen er nog steeds op dat corona in de zwangerschap niet anders verloopt dan buiten de zwangerschap en de risico’s voor de baby blijken tot nu toe miniem. Mocht een controle thuis nodig zijn, of ga je bevallen en je bent verdacht of positief getest, dan zullen wij zorgen voor alle noodzakelijke beschermingsmiddelen en geheel beschermd jouw bevalling begeleiden.

Verder gaan we vanaf nu ook weer één huisbezoek in de kraamtijd doen per gezin. De andere visites doen we, zoals we de afgelopen tijd ook gedaan hebben telefonisch. Mocht er een reden zijn om thuis te komen doen we dat uiteraard wel.

Het blijft heel belangrijk dat jullie in alle gevallen contact opnemen als je vragen of klachten hebt. Wacht niet af (omdat het weekend is, of omdat er toevallig geen spreekuur is) maar bel áltijd met de dienstdoende verloskundige.

Tot zover de aanpassingen in de verloskundige zorg. We hopen opnieuw op jullie begrip en hopen dat de zwangerschap verder goed blijft verlopen en we je spoedig weer op onze eigen vertrouwde manier kunnen gaan begeleiden.

 

Corona nieuwsbrief 6

Door | Geen categorie | No Comments

Graag brengen we jullie op de hoogte van enige veranderingen binnen ons team.

Vanaf heden komt Lia Nieuwenhuijse ons team weer versterken, omdat Karin van haar eigen zwangerschapsverlof mag gaan genieten! Lia is een oude vertrouwde kracht en heeft ons tot en met januari al eerder versterkt. Zij kan dus weer gemakkelijk instromen en het werk oppakken.

Daarnaast komt Laura Korevaar ons team versterken, omdat Tessa ons helaas alweer gaat verlaten. Tessa heeft een andere baan gevonden, een nieuwe uitdaging met meer regelmaat. Laura is een collega verloskundige uit de regio en dus ook niet onbekend in de samenwerking met de Noordwest Ziekenhuisgroep en het Dijklander Ziekenhuis. We verwachten dat ook zij gemakkelijk zal instromen in ons team.

Wij realiseren ons dat dit betekend dat twee van de vier vertrouwde gezichten gewisseld worden in een zeer korte tijd. Helaas is de situatie zo en juist in deze periode, waarin corona extra onzekerheid met zich mee brengt, vinden wij het belangrijk om alle diensten en spreekuren te verdelen over vier verloskundigen. Zodat we jullie altijd kunnen voorzien van goede, gekwalificeerde zorg. Wij hopen op jullie begrip hiervoor.

Een gekke tijd

Wat een rare tijd is het waarin we leven. Iedereen houdt zich natuurlijk aan de sociale-afstandsregels, en dit maakt het leven niet gezelliger. Voor ons als verloskundigen is het ook raar werken. Continu actief vragen aan mensen of ze klachten hebben die zouden kunnen passen bij Corona. Korte contacten op het spreekuur en veel, héél véél bellen! We merken dat het gaat… Dat velen van jullie gelukkig ook open praten aan de telefoon en de tijd voelen die we normaal ook voor jullie zouden nemen op het spreekuur. Fijn dat we er zo samen het beste van kunnen maken!

Echo’s

Voor de medische echo’s hadden we al een scherm van plexiglas gemaakt, waardoor de echoscopiste en de zwangere minder kans hebben om elkaar eventueel te besmetten met het Coronavirus tijdens de langere, maar noodzakelijke contact momenten. En we geven jullie natuurlijk altijd uitgeprinte en digitale beelden mee op een USB-stick.

Vanaf vandaag hebben we ook de mogelijkheid voor de zwangere om haar telefoon in een statief te zetten tijdens de echo, zodat ze kan beeldbellen met haar partner (of iemand anders indien gewenst) tijdens de echo en haar mobieltje niet continu hoeft vast te houden.

Helaas zijn pretecho’s nog niet toegestaan.

Voorlichtingsavond

De voorlichtingsavond over de bevalling en het kraambed is gedigitaliseerd, omdat samenkomen nu niet gaat. Normaal nodigen we zwangeren uit voor een voorlichtingsavond vanaf ca. 25 weken zwangerschap. Nu hebben alle zwangeren die zich hadden aangemeld de presentatie ontvangen. Mocht er nog interesse zijn in de presentatie, en heb je die nog niet ontvangen. Geef dit dan aan op spreekuur, dan zetten we de presentatie direct op je USB-stick.

 

 

Corona nieuwsbrief 5

Door | Geen categorie | No Comments

Voorlichtingsavond

Op woensdag 8 april staat er vanuit onze praktijk een voorlichtingsavond over de bevalling gepland. Deze laten we niet doorgaan op de gebruikelijke manier, zodat we niet samen hoeven te komen. Om jullie wel te kunnen informeren over de bevalling zullen we de mensen die zich hebben aangemeld digitaal een presentatie toesturen. Indien er naar aanleiding van de presentatie vragen zijn, kunnen jullie deze per mail of tijdens het telefonisch spreekuur stellen.

Kinkhoestvaccinatie

De GGD laat de kinkhoestvaccinatie voor zwangeren vanaf 22 weken gewoon doorgaan. Uitstel heeft als nadeel dat een deel van de pasgeborenen onvoldoende beschermd is tegen kinkhoest. Zwangeren komen hiervoor op een individuele afspraak bij de GGD. Een afspraak maken kan op twee manieren:

 1. Telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer 088-0100550
 2. Per mail via rvp@ggdhn.nl

Als zwangere krijg je informatie over de kinkhoestvaccinatie van je verloskundige.

Geboorte aangifte

In Den Helder en gemeente Hollands Kroon kun je de geboorte van je kindje digitaal aangeven. Voor de nieuwe informatie over gemeente Den Helder kijk je in de meegestuurde bijlage. De gemeentes Hoorn en Alkmaar vragen mensen nog wel fysiek naar het gemeentehuis te komen.

Gehoortest/ hielprikscreening

De GGD heeft aangegeven dat de hielprikscreening gewoon doorgaat. Hiervoor zal een medewerker van de GGD binnen de eerste levensweek van je kindje bij jullie thuis langskomen.

De screening van het gehoor is voorlopig uitgesteld, zodat het contact met de GGD medewerker in jullie gezin zo kort mogelijk is. Er wordt momenteel gekeken naar een oplossing hiervoor https://www.pns.nl/gehoortest-baby

Kraamzorg

De kraamzorgorganisatie waar je kraamzorg hebt aangevraagd informeert je over de gang van zaken in de kraamweek. Over het algemeen geldt voor alle organisaties dat ze bij de kraamgezinnen zullen uitvragen of gezinsleden klachten hebben die passen bij het Corona virus en mogelijk met persoonlijke beschermende middelen zullen komen werken zoals bijvoorbeeld een mondmasker.

Het ontvangen van kraambezoek wordt afgeraden. Voor meer informatie over de kraamtijd tijdens deze pandemie verwijzen we jullie naar je eigen kraamzorgorganisatie.

Borstvoeding
Is er behoefte aan hulp van een lactatiekundige; ook dit kan plaatsvinden met behulp van beeldbellen. Jaqueline Holleman 06-21815716, www.bvcdenoordkop.nl.

Echografie

We hebben een scherm geplaatst tussen de echoscopiste en de zwangere, omdat het afstand houden niet mogelijk is bij echografie. De echoscopiste komt zeker bij een twintig weken echo langdurig in contact met de zwangere. Dit maakt de zorg uiteraard ook weer meer afstandelijk, maar we hopen hierin het goede te doen voor onze echoscopistes en de zwangere.

Het doen van pretecho’s is momenteel nog steeds niet mogelijk. Partners mogen bij alle echo’s niet aanwezig zijn helaas. We verzamelen nog steeds wel filmpjes en foto’s op je USB stick en meekijken via Skype/ Whatsappbellen of Facetime is ook mogelijk. Mocht hier verandering in komen, dan stellen we jullie daar uiteraard zo snel mogelijk van op de hoogte.

Werk, zwangerschap en COVID-19.

We krijgen veel vragen van zwangeren die werken in de zorg. Momenteel volgen we het officiële advies van het RIVM. Zwangeren worden niet beschouwd als medisch kwetsbare werknemers of als hoog risicogroep. Het is wel belangrijk dat zwangeren zich goed kunnen beschermen tegen een infectie door middel van hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Een beoordeling van jouw persoonlijke situatie is hierbij nodig. Zie voor adviezen:

https://lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid-19

Bevallen

Er is nog steeds de mogelijkheid om poliklinisch te bevallen (in het ziekenhuis bevallen zonder medische indicatie), zowel in Hoorn, Alkmaar als Den Helder. Onderaan deze mail vind je een overzicht met veel gestelde vragen die beantwoord zijn door de gynaecologen van de Noord West Ziekenhuis Groep Alkmaar/ Den Helder.

Online zwangerschapscursussen

Een aantal zwangerschapsdocenten uit onze regio hebben aangegeven dat hun cursus nu online te volgen is. Misschien is er meer online te vinden, maar hieronder in ieder geval een aantal opties waarvan wij op de hoogte zijn gebracht.

https://babiesbestbeginning.nl/online-hypnobirthing/ (digitale bijeenkomsten cursus hypnobirthing)

https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx#.XoRn8IgzaUk

www.coyoga.nl Natuurlijk Zwanger Yoga

www.seriene.nl Alle cursussen online te volgen

www.zwangerschapscursusondemand.nl Online zwangerschapscursus in diverse talen, vraag bij onze praktijk naar een 10% kortingscode.

Vragen/ klachten/ twijfel

Vanwege een aangepast controle schema zien we zwangeren minder vaak. Dit betekent niet dat je niet welkom bent om vragen, klachten of twijfels te bespreken. We vragen aan jou om alert te zijn op klachten van je lichaam, veranderingen waar je bezorgd over bent of twijfels. We blijven goed bereikbaar per mail of telefonisch!

Voor nu wensen we jullie allen een goede tijd toe met veel gezondheid en vergeet niet te genieten van het ongeboren leven in je buik!

______________________________________________________________________________________

Veel gestelde vragen die beantwoord zijn door de gynaecologen van de Noord West Ziekenhuis Groep Alkmaar/ Den Helder;

Aan al onze zwangeren

Ook voor u als de zwangere is de periode van de Corona epidemie een onzekere tijd.

U maakt zich behalve zorgen over uw eigen gezondheid, ook zorgen over de gezondheid van uw kind.

Om de risico’s voor u en uw kind zo klein mogelijk te houden is de zorg rondom de zwangerschap en de bevalling aan gepast.

Hieronder proberen we antwoord te geven op de meest voorkomende vragen die u heeft over deze onzekerheden en veranderingen.

 

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders  is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

 

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

 

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

 

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

Overleg met uw  eigen verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

 

Wie mag er mee naar een zwangerschapscontrole?

Er wordt u gevraagd om alleen te komen naar de afspraken met uw verloskundige of uw gynaecoloog. Dit geldt ook voor de afspraken van de 20 weken echo.

Uw partner mag ook niet in de wachtkamer plaats nemen.

U mag wel via Facetime, Whatsappbellen of Skype verbinding maken met uw partner tijdens de afspraak.

 

Gaan alle controle afspraken door?

De controles zullen in een aangepast schema en deels telefonisch plaatsvinden als dat kan. U krijgt echter de zorg die nodig is.

 

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?

Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Voor de zwangeren in onze regio zal de bevalling bij een actieve COVID-19 infectie  in principe wel in NWZ locatie Alkmaar  plaatsvinden en niet in Den Helder.

 

Mag mijn partner bij de bevalling aanwezig zijn?

Uw partner mag bij de bevalling aanwezig zijn.  Wel zullen er extra voorzorgsmaatregelen gelden.

 

Kan ik nog poliklinisch bevallen?

U kunt gewoon poliklinisch bevallen als dat uw voorkeur heeft.

 

Kan ik nog pijnstilling krijgen tijdens mijn bevalling?

U kunt nog pijnstilling krijgen tijdens uw bevalling.

 

Wie mag er op kraambezoek komen?

Zowel thuis als in het ziekenhuis geldt geen kraambezoek mag komen.

In het ziekenhuis mag er 1 persoon per dag bij u aanwezig zijn. Dus ook uw eventuele andere kinderen, opa’s en oma’s mogen niet bij u komen. In de thuissituatie mag alleen uw eigen gezin aanwezig zijn.

 

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19 heb?

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

 

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

 

 

Corona nieuwsbrief 4

Door | Geen categorie | No Comments

De richtlijnen rondom het Corona-virus (COVID-19) zijn opnieuw aangescherpt.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, vragen we jullie echt alleen naar alle controles en alle echo’s te komen. Partners kunnen ook niet in de wachtkamer wachten. We verzoeken iedereen behalve de zwangere zelf buiten, in de auto of thuis te blijven. Op deze manier zorgen we voor zo min mogelijk persoonlijk contact onderling, in de wachtkamer en in de spreekkamer, waardoor we de besmettingskans naar elkaar beperken. Dit is belangrijk voor de zwangeren, maar zeker ook voor ons als zorgverleners. 

De partners kunnen uiteraard wel via Facetime, whatsappvideo of Skype meekijken maar je dient zelf voor deze verbinding zorg te dragen. Op de praktijk is eventueel WIFI aanwezig. Onze verloskundigen en echoscopisten leggen uiteraard beelden en filmpjes vast op jullie USB. 

Tot 6 april, de datum tot wanneer de officiële maatregelen gelden, zijn wij genoodzaakt in ieder geval alle pretecho’s af te zeggen. Cliënten die een afspraak hebben, worden hierover gebeld door ons.

We willen graag ook vragen om klachten expliciet te melden voordat we bij jullie op huisbezoek komen of voordat jullie op de praktijk komen. Het betreft dan klachten als neusverkoudheid, hoesten, kortademigheid en/ of koorts.    

We realiseren ons heel goed dat het er niet leuker op wordt, maar hopen samen door deze crisis te komen. 

Corona nieuwsbrief 3

Door | Geen categorie | No Comments

Zoals wij jullie toegezegd hadden, houden wij jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het
Coronavirus (COVID-19). Deze week is de situatie uitgeroepen tot een pandemie. Dit betekent dat de
landelijke maatregelen om het Coronavirus (COVID-19) zo veel mogelijk in te dammen snel worden
opgeschaald.

Voor Verloskundig Centrum Noord-Holland Noord zijn persoonlijke zorg, tijd en aandacht voor de
cliënt en toegankelijkheid belangrijke waarden naast het feit dat we jullie de beste verloskundige
zorg willen bieden. Als praktijk zullen we drastische aanpassingen moeten doen in de manier van onze zorgverlening. Dit
om de zorg kwalitatief goed te houden en de zorg te kunnen blijven bieden die de veiligheid voor
moeder en kind waarborgen, maar ook recht doen aan de hygiëne en infectiepreventie.
De aanpassingen doen wij op advies van de KNOV (onze beroepsorganisatie) en het RIVM.
Hieronder willen wij jullie een overzicht geven van de veranderingen die vanaf nu in zullen gaan, om
jullie ook inzicht te geven in wat jullie van ons kunnen verwachten.

SPREEKUUR
– Bij binnenkomst in de spreekkamer vragen wij jullie om je handen te wassen.
– Wij zullen onze handen na ieder lichamelijk contact desinfecteren.
– Ook zullen de praktijkruimtes extra gedesinfecteerd en schoongemaakt worden.
– Zwangere zullen 1 á 2 dagen van te voren gebeld worden om telefonische alle vragen en
klachten van zwangere te bespreken.
– De controle zelf zal zo kort mogelijk zijn. Hierbij worden alleen het uitwendig onderzoek (het
voelen aan de buik en hartje luisteren) uitgevoerd en de bloeddruk gemeten.
– Door deze maatregel zullen er ook zo min mogelijk mensen in de wachtkamer zitten.
– Wij willen jullie verzoeken om alleen naar de praktijk te komen, of met maximaal één
begeleider/ gezinslid.
– Wij willen jullie nogmaals vragen om NIET naar de praktijk te komen als je klachten hebt van
koorts (boven de 38 graden Celcius) of hoesten/ kortademigheid. Het advies is om thuis te
blijven, uit te zieken en te zorgen dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere
mensen. Als je milde klachten hebt, hoef je de huisarts niet te bellen. Dit kan ook een
gewone verkoudheid zijn.
Als je een controle hebt, maar ook klachten, bel dan het spoednummer om te overleggen of
we de controle kunnen verplaatsen, of dat we iets anders moeten organiseren om je te
kunnen controleren op korte termijn.
– De frequentie van de controles zal veranderen naar ongeveer het onderstaande schema;
Intake telefonische + een kort praktijk bezoek voor een echo en het meten van de
bloeddruk
16 weken
20 weken + echo
27 weken
31 weken
35 weken + echo

37 weken
39 weken
40 weken
41 weken
Mocht het nodig zijn dan wijken we af van dit schema en zien we je zodra het voor de
gezondheid van de zwangere of de foetus nodig is.
– Er mogen helaas geen pretecho’s meer gemaakt worden tot de maatregelen weer worden
afgeschaald.

BEVALLING
Voor nu vragen we jullie om zo min mogelijk mensen aanwezig te laten zijn in de ruimte waar de
bevalling plaatsvindt. (Partner of een andere steun, verloskundige en kraamzorg/verpleegkundige)
Een poliklinische bevalling is nog mogelijk. Afhankelijk van de capaciteit van de ziekenhuizen zal hier
op geanticipeerd worden. Bij klachten (verkoudheid, griepverschijnselen, koorts) van jezelf of één
van de aanwezigen bij de bevalling vragen we jullie dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden.

KRAAMTIJD
Wij zullen proberen zoveel mogelijk contact telefonisch te laten verlopen i.p.v. standaard meerdere
huisbezoeken te doen in de kraamweek. Dit betekend concreet dat we;
– De kraamverzorgsters vragen rond 09:00 telefonisch/via een beveiligde zorgverlenersapp
contact op te nemen met de verloskundige via het spoednummer om een tijdstip af te
spreken waarop de kraamvrouw en de kraamverzorgster telefonische kunnen bespreken hoe
het gaat.
– Als het noodzakelijk lijkt dat er een verloskundige langs komt, kan dit ook dan besproken
worden.
– De telefonische visite zal eventueel via Facetime/ Whatsappbellen gedaan worden.
Let op: voor zowel de telefonische controles in de zwangerschap als in de kraamweek kunnen gedaan
worden met een anoniem nummer. Over het algemeen zullen we bellen met het telefoonnummer
van de diensttelefoon of van de praktijk, maar het kan ook zijn dat wij onze privé telefoon gebruiken.
We hopen dat alle maatregelen van korte duur zijn, temeer daar het voelt als veel minder
persoonlijke zorg naar jullie toe. Maar er bestaat ook een scenario waarbij de situatie verslechtert en
er ook verloskundigen ziek zullen zijn. Hiervoor ligt een plan klaar waarbij alle verloskundigen van de
regio Den Helder t/m Alkmaar samenwerken om de verloskundige zorg te kunnen waarborgen.

Hopelijk hebben we jullie hiermee voldoende geïnformeerd.

 

Corona nieuwsbrief 2

Door | Geen categorie | No Comments

Deze week zijn wij meegegaan met het officiële advies van het RIVM om geen handen meer te geven. Hoewel het onpersoonlijk voor ons voelt, merken we dat de maatregel algemeen bekend is. Lichamelijk contact is in de verloskunde onvermijdbaar en daarom hanteren we strikte hygiënemaatregelen.

Dezelfde adviezen blijven gelden voor iedereen: Was frequent je handen

 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Geen handen schudden

Daarnaast willen we jullie expliciet vragen om NIET naar de praktijk te komen als je klachten hebt van koorts (boven de 38 graden Celcius) in combinatie met hoesten/ kortademigheid. Het advies is om thuis te blijven, uit te zieken en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Dan hoef je de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild. Dit kan ook een gewone verkoudheid zijn.

Neem contact op met de dienstdoende verloskundige via ons 06 nummer (06-51422804) als je denkt dat je besmet bent met het Corona virus. We merken dat er steeds nieuwe ontwikkelingen zijn. Overheid, RIVM en ziekenhuizen zijn allen druk bezig met het inzetten van de juiste maatregelen. Dit zal mogelijk betekenen dat wij ons als verloskundigen moeten laten informeren over het huidige beleid als je belt met klachten.

ZWANGER

Het RIVM stelt dat als je zwanger bent je je geen extra zorgen hoeft te maken. De infectie met het virus heeft hetzelfde verloop als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijking door infectie met dit virus.

KRAAMVROUW

Onderstaand bericht ontvingen we met betrekking tot borst voedende moeders.

Is het veilig voor een moeder om borstvoeding te geven als zij besmet is met het coronavirus?

Alle moeders in risico gebieden, die symptomen hebben zoals koorts, hoesten en benauwdheid, moeten direct medische hulp zoeken en de instructies van de zorgverlener opvolgen.

Gezien de voordelen van borstvoeding en de niet significante rol die borstvoeding speelt in de besmetting van andere respiratoire virussen, kan de moeder veilig borstvoeding geven als zij de nodige voorzorgsmaatregelen neemt.

Moeders die symptomen hebben van het Coronavirus en fit genoeg zijn om hun baby te voeden, moeten een mondkapje dragen als zij in de nabijheid van hun baby zijn. Daarbij dienen zij zorgvuldig hun handen te wassen voor en na contact met de baby en besmette materialen en oppervlaktes te reinigen en/of te desinfecteren.

Als een moeder te ziek is om te voeden, moet zij aangemoedigd worden om haar melk af te kolven. Deze moedermelk kan veilig aan de baby gegeven worden op de daarvoor gebruikelijke wijze – alles terwijl zij de infectie preventie maatregelen in acht neemt.

Over borstvoeding en Corona, advies van Unicef:  https://www.unicef.be/nl/coronavirus-covid-19-wat-ouders-moeten-weten/

Corona nieuwsbrief 1

Door | Geen categorie | No Comments

Mogelijk baart het Corona virus jullie zorgen.
Je kunt besmetting met virussen voorkomen door regelmatig je handen te wassen. Nies en hoest in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Ons team van verloskundige houdt de ontwikkelingen strikt ik de gaten. En mochten er specifieke adviezen voor zwangere en hun omgeving zijn, dan zullen wij die ook actief met jullie delen.

 

Stagiaire in de praktijk

Door | Geen categorie | No Comments

 

Dag allemaal,

Mijn naam is Yannicke Dekker, ik ben 22 jaar oud en woon in Schagen. In maart en in juni mag ik met veel plezier stagelopen bij Verloskundig Centrum NHN. Ik heb afgelopen jaar de opleiding Fysiotherapie afgerond. Toch bleef het vak Verloskunde in mijn hoofd zitten en heb ik nogmaals met de toelating meegedaan. En dat lukte! In augustus ben ik begonnen met de opleiding Verloskunde in Amsterdam. Je kunt mij samen met een verloskundige tegenkomen tijdens het spreekuur of in de dienst.

Als je liever de verloskundige alleen wilt spreken, geef dit dan vooral aan.

Hopelijk zien we elkaar snel!

Kinkhoest vaccinatie

Door | Geen categorie | No Comments

Vanaf 16 december 2019 kunnen zwangere vrouwen die op dat moment 22 weken of langer zwanger zijn, gevaccineerd worden tegen kinkhoest. De vaccinatie is gratis. GGD HN heeft de opdracht gekregen om de ’22 weken prik’ te verstrekken. Voor de vaccinatiedata en locaties zie het overzicht hierboven.

Vragen
Vragen over de ’22 weken prik’? Stuur dan een e-mail naar rvp@ggdhn.nl of bel tijdens kantooruren naar 088-01 00 550.
U kunt uw vraag ook stellen wanneer u op een van de locaties de prik gaat halen.

Meer informatie is ook te vinden op de website van het RIVM.